Publications

230 Publications
Caviar Diplomacy

The European Swamp (Caviar Diplomacy Part 2) – Prosecutors, corruption and the Council of Europe

17 Dec 2016

Can basic international norms be undermined by corruption? Can international politics be fundamentally reshaped by the personal greed of politicians? These are among the most important questions in global politics today. When it comes to the Council of Europe, guardian of the European Convention of Human Rights and, since its creation in 1949, the leading intergovernmental human rights institution in the world, the answer to both questions is yes.

Migration

Pangloss in Brussels – How (not) to implement the Aegean Agreement

7 Oct 2016

So what is to be done? ESI has made three concrete proposals in recent months. The EU should create conditions that allow sending a strong asylum support mission to Greece with at least 200 case workers. The EU, in cooperation with UNHCR, should create a mechanism of verification for everyone returned to Turkey; spell out precisely and publicly what Turkey would need to do to be a safe third country for all non-Syrians to be returned from Greece; and make this the key condition for visa liberalisation before the end of the year. The EU should appoint a senior special representative for the implementation of the EU Turkey agreement – a former prime minister or foreign minister, with the experience and authority to address urgent implementation issues on the ground and to communicate clearly with different audiences, from the citizens on Greek islands to the Turkish public, from human rights organisations and the media to prime ministers across the EU.

Migration

Pangloss Brüksel'de. Ege Anlaşması nasıl doğru (ya da yanlış) hayata geçirilebilir?

7 Oct 2016

Eylül raporu daha derin bir incelemeye tâbi tutulduğunda AB-Türkiye Anlaşması’nın ne kadar kırılganlaştığını, belirginleşmiş sorunları aşarak anlaşmanın doğru uygulanmasını sağlamak adına ne kadar az kafa yorulduğunu görmek mümkün. Ezcümle, uygulama ve iletişim noktalarında şu ana kadar yapılanlar son derece yetersiz.

Migration

Ege'de Seyrüsefer; AB'nin Mülteciler ve Yunan Adaları Hakkında Bilmesi ve Söylemesi Gerekenler; Bir Siyaset Önerisi

4 May 2016

Bu çalışmamızın tek amacı, Midilli, Sakız ve diğer Yunan adalarında hâlihazırda neler yaşandığına dair yapılan raporlamaların daha kapsamlı olması yönünde AB kurumlarına çağrıda bulunmak. AB-Türkiye Anlaşması'nın uygulanmasına dair değerlendirme yapmak için hangi verilere ihtiyaç duyulduğu apaçık biliniyor. Bu verilerin haftalık güncellemeler ile sunulması gerekiyor. Söz konusu bilgilendirmelerin hâlâ yapılmaması AB kurumlarının durumdan yeteri kadar haberdâr olmadığını düşündürüyor. Neticede hem anlaşmanın umulduğu gibi uygulanamadığı ihtimâli gündeme geliyor hem de AB'nin Yunanistan'a destek misyonu, karanlıkta yol alan, teçhizatsız ve kaptansız, her an bir kayaya çarpma ihtimâli bulunan bir gemi gibi algılanıyor.

Migration

Navigating the Aegean – What the EU ought to know, and say, about refugees and the Greek islands – A policy proposal

4 May 2016

This paper has one simple purpose: it is an appeal to European institutions to improve their reporting on what is actually happening on Lesbos, Chios, and other Greek islands. The information that is needed to assess the implementation of the EU-Turkey agreement is straightforward and should be presented in a weekly update. The fact that this does not exist yet is troubling. It raises the possibility that European institutions do not have this information. It also suggests that the implementation of the EU-Turkey agreement is not proceeding as foreseen, and that the EU support mission to Greece resembles a vessel sailing in the dark, without instruments, without a captain, which might hit a rock at any moment.

Western Balkans

Escaping the first circle of hell or the secret behind Bosnian reforms

10 Mar 2016

One popular idea about Bosnia and Herzegovina among European observers is that Newton's first law of motion applies to its politics: this law says that an object at rest will stay at rest unless acted upon by an outside force. For Bosnian politics, that outside force has to be the international community.

Western Balkans

Bijeg iz prvog kruga pakla ili tajna iza reformi u Bosni i Hercegovini

10 Mar 2016

Među europskim promatračima Bosne i Hercegovine (BiH) popularna je ideja o primjeni prvog Newtonovog zakona kretanja na bh. politiku. Ovaj zakon kaže će tijelo ostati u stanju mirovanja sve dok neka vanjska sila ne dovede do promjene tog stanja. Za bh. politiku ta vanjska sila mora biti međunarodna zajednica.

Migration

Montenegro: Germany's Balkan stipends – Asylum and the Rozaje exodus

19 Jan 2016

Nobody knows exactly how many thousands of people left northern Montenegro in the first half of 2015. When local civic organisations first sounded the alarm early in the year, some tried to count families with luggage getting onto buses to Germany. The national government in Podgorica first denied that anything remarkable was going on. In cafés in Montenegro’s North people began to speculate about the exodus. Some ominously recalled how the Ottomans took away healthy boys in the past: was Germany interested in attracting Montenegrin children as modern-day Janissaries? Others suspected a plot to change the ethnic balance, since most of the people who left were Bosniaks (Muslim Slavs).

Migration

Montenegro: Deutschlands Balkanstipendien – Asyl und der Rozaje-Exodus

19 Jan 2016

Niemand weiß genau wie viele tausend Menschen den Norden Montenegros in der ersten Jahreshälfte 2015 verlassen haben. Als NGOs vor Ort Anfang des Jahres Alarm schlugen, versuchten einige, die Familien zu zählen, die mit größerem Gepäck Busse nach Deutschland bestiegen. Die Regierung in Podgorica stritt vorerst ab, dass irgendetwas Ungewöhnliches vor sich ginge. In den Cafés in Montenegros Norden begann man, über den Exodus zu spekulieren. Einige erinnerten sich, wie die Osmanen in der Vergangenheit junge Knaben entführt hatten: war Deutschland daran interessiert, montenegrinische Kinder als moderne Janitscharen anzulocken? Andere vermuteten eine Verschwörung mit dem Ziel, das ethnische Gleichgewicht zu verändern, da die meisten Abwandernden Bosniaken (muslimische Slaven) waren.

Migration

Ayrıntıda Gizlenen Şeytan - AB ile Türkiye arasındaki anlaşma neden başarısızlığa mahkûm ve işe gerçekten yarayacak bir anlaşma nasıl olmalı

25 Dec 2015

Önümüzdeki gün ve haftalarda geliştirilip düzeltilmediği takdirde, bu metin başarısızlığa mahkûm. AB’ye Türkiye’den gelen mülteci sayısı azalmayacak İki taraf da birbirini suçlamaya başlayacak. Hayâl kırıklığı ve gerginlik zaten var olan karşılıklı güven bunalımını körükleyecek. Çok mühim bir zaman dilimi de böylece boşa harcanacak.

Migration

Berlin initiative - Resolving the Aegean refugee crisis in early 2016

8 Dec 2015

If current trends continue, the number of people who reach Germany from Turkey (via Greece) will not go down significantly in the first months of 2016. To change this, the EU expects Turkey to do three things which are all costly, difficult and unpopular.
 

Migration

The devil in the detail - Why the EU-Turkey deal will fail and how to get to a deal that works

29 Nov 2015

Unless this deal is substantially improved in the coming days and weeks, it simply sets the stage for failure. The influx of refugees coming into the EU from Turkey will not abate. Both sides will then blame each other. Frustration will erode already dangerously low levels of trust. Precious time will have been wasted.

Migration

Yunanistan için “güvenli üçüncü ülke” olarak Türkiye

17 Oct 2015

“Güvenli üçüncü ülke” başka ülke uyruklu sığınmacılar için güvenli olan ülke demek. ESI’nin teklifi Suriye, Irak, Afganistan ve diğer bazı ülkelerden gelen sığınmacılar açısından Türkiye’nin güvenli ülke olarak addedilmesi temeline oturuyor. Böylece Yunanistan bu ülkelerin vatandaşlarını hak ve güvenliklerini tehlikeye atmadan Türkiye’ye geri gönderebilecek. Akabinde, Ege’yi geçen bot sayısında hızlı bir düşüş yaşanacak çünkü Yunanistan’a ulaşanlar Türkiye tarafından geri alınacağı için bu tehlikeli yolculuk anlamını yitirmiş olacak.

Migration

Turkey as a "Safe Third Country" for Greece

17 Oct 2015

A “safe third country” describes a country that it safe for asylum seekers of nationalities other than that of this country. The ESI proposal is based on the assumption that Turkey is a safe third country for asylum-seekers from Syria, Iraq, Afghanistan and other countries, so that Greece could return them to Turkey without jeopardising their rights and safety. This would quickly reduce the number of boats crossing the Aegean as the dangerous passage would become pointless – everybody reaching Greece would be returned back to Turkey.

Migration

The 2015 refugee crisis through statistics - A compilation for politicians, journalists and other concerned citizens

17 Oct 2015

The Greek-Turkish borders have been for years one of the main gateways to the EU for asylum seekers and other migrants who intend to reach the EU by illegally crossing borders. Between 2010 and mid-2012, the land route was the preferred way. In 2013, the total number of detections of illegal border crossings fell to 12,600 at all Greek-Turkish borders following a series of measures at the land border and in Greece. However, pressure started rising at the Greek-Turkish sea border to reach record numbers in 2014. 

Migration

Il Piano Merkel - Ripristinare il controllo, mantenere la compassione

4 Oct 2015

Questo documento illustra come un accordo tra Germania e Turchia potrebbe avere un impatto immediato e drammatico sulla crisi dei rifugiati siriani. Restituirebbe il controllo del confine sud-orientale dell'Europa senza sacrificare la compassione per i rifugiati. Ma con il riemergere dell'estrema destra in tutta Europa, la finestra di opportunità per un'azione decisiva si sta chiudendo velocemente.

Migration

The Merkel Plan – A proposal for the Syrian refugee crisis

4 Oct 2015

This paper outlines how an agreement between Germany and Turkey could have an immediate and dramatic impact on the Syrian refugee crisis. It would restore control over Europe’s south-eastern border without sacrificing compassion for the refugees. But with the far right resurgent across Europe, the window of opportunity for decisive action is closing fast.

Migration

Merkel Planı – Suriye kaynaklı mülteci krizine dair bir çözüm önerisi

4 Oct 2015

Elinizdeki çalışma, Almanya ve Türkiye arasında varılacak bir anlaşmanın, yaşanmakta olan Suriye kaynaklı mülteci krizinin çözümü açısından ne kadar çabuk ve önemli etkileri olacağını ortaya koyuyor. Böyle bir anlaşma, hem Avrupa'nın güneydoğu sınırlarında kontrolün yeniden sağlanmasını hem de mültecilere karşı merhametli bir yaklaşım gösterilebilmesini mümkün kılabilir. Ancak Avrupa genelinde aşırı sağın dirilişi nedeni ile, bu tür bir çözüme yönelik kararlı adımlar atma olasılığı hızla uzaklaşıyor.

Migration

Why people don't need to drown in the Aegean - A policy proposal

17 Sep 2015

It is essential that these 500,000 asylum seekers are accepted from Turkey, before they take to boats to cross the Aegean. As a quid pro quo, it is also essential that Turkey agrees to take back all the refugees that reach Greece, from the moment the deal is signed. It is the combination of these measures that will cut the ground from under the feet of the people smugglers. If Syrian refugees have a safe and realistic option for claiming asylum in the EU in Turkey, and if they face certain return back to Turkey if they cross illegally, the incentive to risk their lives on the Aegean will disappear.

Western Balkans

Podučavanje o ratu - Kako su se promijenili hrvatski školski udžbenici i zašto je to važno (Serija udžbenika – prvi dio)

16 Sep 2015

Nacionalisti diljem svijeta vide ulogu povijesti u pogledu buđenja osjećaja lojalnosti. Osobito im je važno da se mlade ljude uči da vole svoju naciju i znaju prepoznati neprijatelja. Svrha učenja ratne povijesti u školama je usaditi patriotizam i prenijeti poruku da u opasnom svijetu opstanak bilo koje nacije ovisi o njenoj sposobnosti da dobije bitke. Nacionalisti ne prihvaćaju stav da je u demokraciji uloga povjesničara da preispituje sačuvane mitove; te da u otvorenom društvu obrazovanje treba pripremiti studente za državljanstvo u svijetu gdje su sve institucije nesavršene – svijet u kome, koliko god neugodno bilo, čak i oni kojima se divimo mogu biti odgovorni za zlodjela.