Kurthat e zhvillimit të zemrës së Ballkanit - Përshkrimi socio-ekonomik i Gjilanit, Kumanovës dhe Preshevës

5 July 2005
Gjilan. Photo: flickr/David Bailey MBE

The Albanian translation of this report is only available in PDF-format.