Kurthat e zhvillimit të zemrës së Ballkanit - Përshkrimi socio-ekonomik i Gjilanit, Kumanovës dhe Preshevës

Gjilan. Photo: flickr/David Bailey MBE
05 July 2005

The Albanian translation of this report is only available in PDF-format.